Deskundigen kritisch op krimp Schiphol

June 27, 2023

In Parijs zijn er afgelopen periode zo’n 1250 nieuwe vliegtuigen besteld bij onder meer Airbus, Boeing, Embraer etc. Dit toont aan de wereldwijde luchtvaart de komende jaren groeit met zuinigere, stillere en schonere toestellen. Alleen worden ze niet morgen al afgeleverd. Haaks op deze mondiale ontwikkeling staat de krimp op Schiphol. De verharding in Nederland over de beoogde krimp van Schiphol en de luchtvaartsector in het algemeen baart zorgen bij experts en sociale partners. Er worden verkeerde aannames gemaakt op basis van onjuiste beeldvorming, zelfs door de politiek. Oud-KLM-gezagvoerder Benno Baksteen en luchtvaartdeskundige

Ir. Joris Melkert (TU Delft) maken zich beiden zorgen over de polarisatie en het gebrek aan pragmatische oplossingen. Volgens Melkert heeft de minister zijn huiswerk niet goed gedaan en is het voorgestelde plafond van 440.000 starts en landingen op nattevingerwerk gebaseerd. Baksteen benadrukt dat Schiphol de afgelopen jaren stiller is geworden door innovatie en maatregelen. Hij noemt drie knelpunten: polarisatie in de media, het negeren van feiten en een focus op beeldvorming in de overheid. Baksteen benadrukt dat vliegen een efficiënte en energiezuinige vorm van transport is maar dat tegelijkertijd de luchtvaart ook moet bijdragen aan de energietransitie en verdere innovaties. Het grootste obstakel in de discussie over geluidshinder is dat geluidbelasting en geluidhinder niet hetzelfde zijn. Schiphol scoort goed op belasting, maar dat vermindert de hinderbeleving niet. Een krimpplan zal schade aanrichten met hoge maatschappelijke kosten en is volgens Baksteen een onverstandige afweging met vergaande consequenties. Zelfs tijdens de coronatijd nam de ervaren hinder toe, wat aantoont dat geluidhinder complex is en niet verdwijnt als de geluidbelasting afneemt.

 

Bron: Luchtvaartnieuws

Categories:reisnieuwsblog